StatutCapitolul I - Dispoziţii generale

Capitolul I din Statut face referire la sigla Partidului Național Liberal, fiind subliniate culorile semnului permanent, dar și drapelul PNL. De asemenea, se menționează unde este situat Sediul Central al PNL. În plus, în acest capitol se indică faptul că Regulamentul de aplicare al Statutului se adoptă şi se modifică de către Consiliul Naţional Executiv.

Capitolul II - Obiectivele Partidului Naţional Liberal

Capitolul II include principalele obiective ale Partidului Naţional Liberal. În conformitate cu valorile democraţiei liberale şi ale capitalismului, printre obiectivele PNL se numără: garantarea, promovarea şi respectarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor; aplicarea legii şi a principiilor de bună guvernare; promovarea şi asigurarea separaţiei puterilor în stat.

Capitolul III - Membrii Partidului Naţional Liberal

Capitolul III din Statut face referire la calitatea de membru al Partidului Naţional Liberal consemnând drepturile, obligațiile, dar și condițiile în care un cetățean poate deveni membru al acestei formațiuni politice. Membrii PNL sunt egali între ei, având drepturi şi obligaţii în raport cu categoria de membru de care aparţin, dar şi funcţiile deţinute.

Capitolul IV - Organizarea Partidului Naţional Liberal - Dispoziţii generale

Capitolul IV realizează o trecere în revistă a principalelor structuri organizatorice ale Partidului Naţional Liberal. Se indică modul de funcționare al partidului pe întreg teritoriul țării, atât la nivel local, județean, la nivelul sectoarelor Municipiului București, cât și la nivel național.

Capitolul V - Structura organizatorică la nivel local, comună, oraş, municipiu

Capitolul V indică date referitoare la structura organizatorică a PNL la nivel local, comună, oraș și municipiu. Printre obiectivele organizațiilor liberale se numără: să elaboreze propuneri, proiecte şi programe de dezvoltare locală; să se ocupe de informarea, pregătirea şi specializarea reprezentanţilor şi candidaţilor PNL în probleme de administraţie publică; să crească numărul de membri aderenţi, susţinători, simpatizanţi, dar și votanţi.

Capitolul VI - Structura organizatorică la nivelul filialelor teritoriale

Capitolul VI realizează o trecere în revistă a principalelor structuri organizatorice ale PNL la nivelul filialelor teritoriale, menționând componența și atribuțiile acestora. La nivel judeţean şi al sectoarelor Municipiului Bucureşti, Partidul Naţional Liberal are următoarele organisme de conducere: Conferinţa filialei teritoriale, Delegaţia Permanentă Teritorială și Biroul Politic Teritorial.

Capitolul VII - Organizarea la nivel naţional

Capitolul VII din Statut face referire la organizarea Partidul Naţional Liberal la nivel național. Organismele de conducere ale partidului la acest nivel sunt: Congresul, Delegaţia Permanentă, Consiliul Naţional Executiv și Biroul Politic Central. Secretarul general participă la şedinţele Biroului Politic Central cu drept de vot consultativ.

Capitolul VIII - Alte structuri la nivel naţional

Capitolul VIII consemnează alte structuri ale PNL la nivel național, prezentând rolul și atribuțiile acestora. Printre ele se numără Senatul PNL, Curtea de Onoare şi Arbitraj, Comisia Centrală de Cenzori, Comisia de Etică, Tineretul Naţional Liberal, Organizaţia Femeilor Liberale, Cluburile Studenţeşti Liberale, Liga Aleşilor Locali, Grupul Parlamentar, Comisia Permanentă pentru Statut şi Regulamente.

Capitolul IX - Procedura alegerilor în partid

Capitolul IX din Statut oferă informații cu privire la procedura alegerilor în partid semnalând, în același timp, și regulamentul pentru depunerea candidaturilor într-o structură de conducere a PNL, la alegerile parlamentare sau europene.

Capitolul X - Patrimoniul şi fondurile Partidului Naţional Liberal

Capitolul X indică date referitoare la patrimoniul și sursele de finanțare ale Partidul Naţional Liberal. Fondurile partidului provin din cotizaţiile membrilor, donaţii, activităţi proprii, dar și subvenţii de la bugetul de stat.